Ecoconcept

За нас

ECOCONCEPT е търговска марка на фирма ''Алсистемс'' ЕООД, създадена през 2000 г.

♦ Възобновяемите енергийни източници - едно наистина сигурно вложение!

♦ Нови технологии срещу скъпата енергия!

♦ Икономии и комфорт до съвършенство!

Ecoconcept е директен вносител и официален представител на DISTAND VIENNA – австрийски производител на комбинирани котли и пелетни горелки. Ecoconcept е дистрибутор за София и западна България на WINDHAGER – лидер в технологиите за отопление с биомаса.

Произвежданите от WINDHAGER напълно автоматизирани пелетни котли, благодарение на своите качества:икономичност, автономност и надеждност, са неизменно в челото на тест-класациите, провеждани в Австрия и Германия.

Ecoconcept проектира, доставя и изгражда отоплителни, слънчеви и вятърни инсталации за хората, избрали природосъобразния комфорт, предоставен от възобновяемите енергийни източници.

Нека заедно допринесем за един по-чист свят
ECOCONCEPT

Дейности


I. Търговия

Внос и дистрибуция на съоръжения за оползотворяване на ВЕИ :

- съоръжения за автоматизирано изгаряне на биомаса
- слънчеви колектори за топла вода и PV
- ветрогенератори и хидрогенератори


II. Инженеринг:

монтаж на съоръжения за изгаряне на биомаса
монтаж на слънчеви колектори и PV
монтаж на ветрогенератори и хидрогенератори


III. Услуги:

консултантска дейност
пълен енергиен одит
разработване на мерки за постигане на ЕЕ
разработване на проекти за използване на ВЕИ
оползотворяване на отпадъците и производството на топлина и ел. енергия от тях.
Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране

Контакти

Складова база

гр.Перник

ул. Владая 1

Тел: 076/60 55 13

мобилен: 0899 940 260