ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Всичко за фотоволтаичните системи за дома и бизнеса.

5 Консултация
5 Енергиен анализ
5 Проектиране
5 Доставка, монтаж и сервиз
5 Прецизен подбор на основните и спомагателни елементи, съответстващи на конкретните особености на терен или покрив, така че системата да постигне максимален добив на енергия.
5 Панели, инвертори и монтаж отговарящи на изискванията за качество и оторизация, предявени от Министерство на Енергетиката за безвъзмездна финансова помощ, предоставяна на битови потребители, малки и средни предприятия.